Kokybės politika

Kompetetingi ir motyvuoti, pastoviai pasiruošę mokytis, nuosekliai gerinti ir tobulinti mūsų technologijas ir gamybos metodus UAB „Gijona“ darbuotojai vysto, gamina ir realizuoja pasižyminčios kokybės elektroninius prietaisus, metalo gaminius, atlieka SMD montažą, ričių ir transformatorių vyniojimą, laidų ir kabelių paruošimą, glaudžiai bendradarbiaudami su mūsų klientais, tiekėjais ir kitais partneriais.

Įsitikinę, kad produktų kokybė turi lemiamą reikšmę mūsų rezultatams, mes vykdome šią Kokybės politiką:

• Bendrovės veikloje vykdome Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisinių dokumentų (Europos Sąjungos direktyvų) reikalavimus.

• Mūsų darbo įvykdymo kriterijai yra vartotojų reikalavimų patenkinimas.

• Svarbiausias turtas vykdant užduotis yra mūsų bendradarbių sugebėjimai.

• Mūsų darbo aukščiausias įsipareigojimas yra Kokybė.

• Pagrindinė mintis mūsų darbui yra:

1. Neatitikčių išvengimas yra geriau negu neatitikčių išaiškinimas ir pašalinimas.

2. Mes nepasitenkiname pasiektais rezultatais, bet siekiame nuolatinio veiklos gerinimo.

Mes teikiame didelę reikšmę tam, kad mūsų tiekėjai žinotų mūsų Kokybės politiką ir reikalavimus tiekimo sąlygų vykdymui.

Šių ketinimų įgyvendinimui aukščiausioji vadovybė įsipareigoja skirti reikiamus išteklius ir pastangas bei kviečia visus darbuotojus siekti bendrų organizacijos tikslų.

UAB „Gijona“ Direktorius Kęstutis Kancleris

UAB “Gijona” Kokybės vadybos sistemą sertifikavo TÜV CERT TÜV Thüringen e.V. (sert. Nr. 15 100 85490)

 UAB “Gijona” Kokybės vadybos sistemą sertifikavo TÜV CERT TÜV Thüringen e.V. (sert. Nr. 15 100 85490)


© 2012-2021 UAB Gijona